آغوز سنج رشدخضراء

    برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

    وسیله اندازه گیری آغوز در شیر 

    این وسیله  علمی با تعین میزان تقریبی آغوز در شیر گاو های تازه زایمان کرده کمک مدیریتی موثری میباشد .