دهان باز کن چوبی گاو

    برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

    وسیله ای چوبی برای ایجاد امکان لوله معدی هنگام خوراندن دارو ها و مواد مایع و نمونه گیری از محتویات شکمبه